Boekentip: First things first – Patrick Forsyth

How to manage your time for maximum performance

Dit boek bestellen op managementboek.nl

First Things First Patrick Forsyth GROOTKapitaal is niet schaars. Mensen zijn niet schaars. Tijd is wel schaars. Verloren tijd kan nooit meer teruggewonnen worden. Daarin verschilt tijd van alle andere bronnen.

In ‘First Thing First – Time Management” roept Forsyth ons op onze tijd nuttig te gebruiken, waarna de beloning navenant zal zijn. Wie zijn tijd verkwist blijft daarentegen met een gefrustreerd gevoel achter. Daarmee is overigens niet gezegd dat we de volledige controle over de tijd kunnen (of zouden moeten willen) krijgen. Te veel boeken zijn al verschenen waarin die suggestie wordt gewekt en waarin wordt beloofd dat de lezer al zijn dromen en ambities kan waarmaken door het juiste time management.

Forsyth beperkt zich tot een nuchterder betoog. Wie zich bewust wordt van de wijze waarop hij zijn tijd besteedt (of verpilt) heeft al een belangrijke stap gezet. Door vervolgens een bepaalde discipline te ontwikkelen en planmatiger om te gaan met tijd, kan de effectiviteit enorm vergroot worden, zonder het gevoel te krijgen slaaf te worden van de tijd of het leven te laten reguleren door de klok.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *