4.3 KLPD John Rosbeek - Missing Link efficiency : Time management en meer

Ik sta sterker in mijn werk- en tijdsverantwoording

John Rosbeek, medewerker Communicatie, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

“Sinds de efficiency training van Missing Link is er sprake van behoorlijke verbeteringen. Mijn mailbox die ‘In’ ongeveer 1890 mailtjes en ‘Out’ ongeveer 2400 mailtjes bevatte, is nu schoon en leeg. Het meeste is afgehandeld en weggegooid, de rest is over archiefmapjes verdeeld. En dat werkt. Ik heb doordat ik een veel beter overzicht heb, al diverse collega’s op hun beloften en niet nagekomen ideeen kunnen aanspreken.

Mijn agenda is niet alleen bijgewerkt met afspraken en een planning, maar ik gebruik deze aan het eind van elke dag ook als activiteitenverantwoording. Dat voorkomt veel onnodige irritatie en zo kunnen we – bij een teveel aan werkzaamheden – een op de werkelijke en aantoonbare feiten gebaseerde prioriteitenplanning maken. Ook dat voorkomt weer veel narigheid en schept vooral duidelijkheid.

Al met al heeft – niet in het minst tot mijn eigen verbazing – de interventie van Missing Link mijn werk een stuk overzichtelijker gemaakt. Ik sta stukken sterker in mijn werk- en tijdsverantwoording. Daarnaast help ik – misschien nog wel het belangrijkste van alles – andere collega’s aan hun oorspronkelijke plannen herinneren: alle orginele en werkbare ideeën die om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd werden, blijven nu overzichtelijk in mijn archiefmapjes staan.”

Terug