We hadden de training van Missing Link veel eerder moeten doen

Opdrachtgevers over de resultaten voor hun team

“Ik zie dat iedereen wat met de training doet
en dat het blijvend is.”

“Ik ben nu veel duidelijker in wat ik van
mijn medewerkers verwacht.”

 

Individuele deelnemers hebben veel baat bij onze efficiency training. Veel managers die hun afdeling of team door ons lieten trainen, kunnen daarover meepraten.

Uitspraken van opdrachtgevers:

“Ik laat me veel minder door de waan van de dag leiden.”

“Ik werk nu proactief in plaats van achter de feiten aan te hollen.”

“Ik ben meer gaan delegeren en heb meer bij mijn team neergelegd.”

“Mijn medewerkers maken realistischer afspraken nu zij hun werkvoorraad       beter overzien.”

“Ik kan me beter focussen op wat in mijn rol als manager echt belangrijk is.”

“We hadden deze training veel eerder moeten doen.”

“We hebben de werkzaamheden binnen het team nu beter afgestemd.”

“Juist de bezoeken op de werkplek zorgen dat we het ook echt zijn gaan          doen.”

“Het elektronisch delegeren heeft voor een revolutie binnen de taakgroep         gezorgd.”

Wil je meer weten?

Over onze in-company time management trainingen op de werkplek, klik hier.

Je kunt ons natuurlijk ook bellen: 06 – 16.37.00.77. We geven je graag advies.