4.4 Belastingdienst Berry van Mierlo - Missing Link efficiency : Time management en meer

Efficiënter en meer ontspannen…

Berry van Mierlo, manager Belastingdienst

Efficiency training Belastingdienst“Mijn organisatie besteedt veel aandacht aan opleiding. Deze is vooral gericht op de vakinhoud en op sociale vaardigheden. In mijn werk kom ik echter veelvuldig medewerkers tegen die uitstekend zijn toegerust om hun vak uit te oefenen, maar die nooit is geleerd om hun werk goed te organiseren. Dit veroorzaakt op den duur stress, lichamelijke klachten, uitval etc.. Missing Link heeft met het geven van haar efficiency training de ontbrekende schakel weten aan te brengen, waardoor er nu efficiënter, meer ontspannen en gezonder gewerkt wordt. Voor de organisatie én voor de medewerkers een win-win situatie!”

Terug