Time management training: testimonial

Collega’s corrigeren nu elkaar…

Jelle van Wier, afdelingshoofd Gemeente Haarlemmermeer

Efficiency training en Outlook-gebruik Gemeente Haarlemmermeer“Binnen mijn afdeling (ca. 20 mensen) werd op verschillende manieren omgegaan met tijd, meldingen en overzicht houden op je eigen werk. Daar ik regelmatig met diverse mensen  overleg heb, is het vastleggen en nakomen van afspraken van belang, zeker als je dat elektronisch doet.

De aanpak van Missing Link heeft ervoor gezorgd dat nu éénduidig met Outlook wordt omgegaan en dat men de mogelijkheden beter benut. De elektronische agenda wordt nu gelukkig door de gehele afdeling gebruikt. Hoewel nog niet iedereen het consequent toepast, is het wel duidelijk dat er nu beter en effectiever met het plannen van de eigen werkzaamheden wordt omgegaan en dat ook het nakomen van afspraken beter gaat. Een extra plus is dat een medewerker die nu zaken laat belopen, ook door collega’s wordt gecorrigeerd en niet alleen door mij. Opvallend is dat men eerder en beter weet wannéér men wát moet doen. Dit voorkomt veel stress, zeker wanneer de deadline in zicht komt. Ook het toedelen van taken aan anderen wordt op deze manier beter in beeld gehouden en dat voorkomt missers in de projecten.

Hoewel we er nog niet zijn, lijkt er een goede basis gelegd. Ook de mogelijkheid van een Opfris training na enige tijd is een goede zaak. Tijdwinst en overzicht zijn 2 belangrijke redenen geweest om de efficiency training sectorbreed in te voeren.”

Terug