Time management training: testimonial

Ik dacht dat ik al zo ontzettend planmatig en efficiënt werkte

Nel van Neerven, directeur Hoofdvaart College

“Ik zou wel willen leren hoe ik efficiënter kan werken zodat ik meer tijd en aandacht kan besteden aan het onderwijs.” Dit zei een teamleider tijdens een functioneringsgesprek. Ook een andere teamleider gaf aan dat ze de indruk had dat er tijd te besparen zou zijn door anders te werken. Dit was het begin van Missing Link bij ons op school.

Na een gesprek met Lia Bloemers waar ook mijn secretaresse bij aanwezig was, werd ik enthousiast om van haar te leren. Op vrijwillige basis deden 3 teamleiders, mijn secretaresse, de roostermaker en ikzelf mee aan de training.

Met veel humor en duidelijk kennis van zaken gaf Lia bij ons de aftrap. We werden geconfronteerd met onze werkgewoonten en werden alsmaar nieuwsgieriger hoe het anders zou kunnen.Tijdens de coaching op de werkplek heeft Lia laten zien dat ze geen “confectiewerk” levert, maar echt in staat is om in te spelen op de gewoonten, valkuilen, werkstijlen en behoeften van elke individuele deelnemer.

Iedereen was onder de indruk. Tegelijkertijd was het ook ontzettend confronterend: wàt was er veel te verbeteren! We hebben ondervonden hoe vast je kunt zitten aan gewoonten en hoe moeilijk het is om die te doorbreken. De opzet van de training – waarbij de trainer meermalen terug komt op de werkplek én op gemaakte afspraken – is succesvol gebleken.

Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat de training is afgerond. Ikzelf heb er ontzettend veel baat bij gehad, terwijl ik dacht dat ik al zo ontzettend planmatig en efficiënt werkte. Dit is de waarde van de persoonlijke coaching van Lia waarbij ze je functie en taak als uitgangspunt neemt. We kijken met een goed gevoel terug op Missing Link!”

Terug